title
Riikliku innovatsioonipoliitika väljakutsed ettevõtluse edendamisel finantstehnoloogia sektoris Gruusia ja Eesti näitel
State innovation policy challenges in facilitating entrepreneuship in the Fin Tech sector the cases of Georgia and Estonia
author
Mamporia, Archil
defence date
language