pealkiri
Riikliku innovatsioonipoliitika väljakutsed ettevõtluse edendamisel finantstehnoloogia sektoris Gruusia ja Eesti näitel
State innovation policy challenges in facilitating entrepreneuship in the Fin Tech sector the cases of Georgia and Estonia
autor
Mamporia, Archil
kaitsmiskuupäev
keel