title
Data lineage tracing process improvement in financial institution’s data warehouse
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ševtšenko, Eduard; Artemtšuk, Igor
study program
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit