title
E-kaubanduse ostuprotsessi parendamine Magento platvormi näitel
Improving the e-Commerce Checkout Process Based on Magento Platform
author
Karma, Huberta
defence date
language