title
Kaitse tehnosotsiaalse sahkerdamise vastu
Contributions of Understanding And Defending Against Social Engineering Attacks
author
Lwakatare, Kevin
keywords
tehnosotsiaalne sahkerdamine
psühholoogilised haavatavused
IT turvalisus
tabamise mudel
kaitsemudel
psychological vulnerabilities
detection model
defense model
defence date
language