title
Kadude vähendamine põlevkivi kaevandamisel ning kaevandamise mõju põlevkivi kvaliteedile
Reduction of losses in oil shale mining and the impact of mining on oil shale quality
author
Bõstrova, Angelina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal