title
Automatiseeritud tootmisliini seadistamine modelleerimise ja simulatsioonitehnikaga.
Configuration of automated production line using modelling and simulation technique
author
Khan, Roop Ranjan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal