title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse avalikustamise ja äriühingu juhtimise omaduste seos Eestis tegutsevate pankade näitel
The relationship between corporate social responsibility disclosures and corporate governance characteristics. Evidence from banks operating in Estonia
author
Rusak, Jana
defence date
language