title
Automaatse tootmissüsteemi doseerimisseadme projekteerimine
Design and development of injection device for automated manufacturing system
author
Lauri, Kaspar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.