title
Heitvee juhtimisest kihistunud veekogudesse Tallinna lahe näitel
On the management of waste water into stratified water bodies on the example of Tallinn Bay
author
Enn, Kristo
defence date
language