title
Pilliroost valmistatud polümeerikomposiitide vastupidavuse uurimine vedelikes ja UV-vananemisele
Investigation of liquid resistance and UV ageing of reed-based polymer composites
author
Timofeeva, Margarita
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2025