title
Lahustunud orgaanilise aine ja humiinainete omaduste uurimine turbamuldades eksklusioonkromatograafia ja UV-Vis spektroskoopia meetoditega
Study of the characteristics of dissolved organic matter and humic substances in peat soils by size exclusion chromatography and UV-Vis spectroscopy
author
Otsep, Helen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele