pealkiri
Lahustunud orgaanilise aine ja humiinainete omaduste uurimine turbamuldades eksklusioonkromatograafia ja UV-Vis spektroskoopia meetoditega
Study of the characteristics of dissolved organic matter and humic substances in peat soils by size exclusion chromatography and UV-Vis spectroscopy
autor
Otsep, Helen
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
ei kuulu avalikustamisele