title
Euroopa sõidujagamisplatvormide toimivuse analüüs ja kriitilised edutegurid
Analysis and critical success factors of European ridesharing platforms
author
Kütt, Arti
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information