title
Proovivõtu tehnoloogia mõju betooni survetugevusele ja külmakindlusele
The impact of sampling technology on the compressive strength and frost resistance of concrete
author
Möller, Egert-Marten
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus