title
Klienditeeninduse automatiseerimise prototüübi arendamine Markit ettevõttele
Customer Support Automation Prototype Development for Markit Company
author
Švets, Igor
supervisor
Lorents, Peeter; Tamm, Peeter
defence date
language
department / college