pealkiri
Klienditeeninduse automatiseerimise prototüübi arendamine Markit ettevõttele
Customer Support Automation Prototype Development for Markit Company
autor
Švets, Igor
juhendaja
Tamm, Peeter
kaitsmiskuupäev
keel
instituut / kolledž