title
Таллинский Политехник № 10 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
25.03.1983
language