title
Kliendirahulolu mõõtmine ettevõtte San Lawrenz Studio näitel
Measuring customer satisfaction using the example of San Lawrenz Studio
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus