title
WCAG 2.1 tase AA nõuetele vastava Amphora iseteenindusportaali prototüübi loomine
Developing WCAG 2.1 Level AA Compliant Amphora Self-Service Portal
author
Pahhatajev, Aleksei
supervisor
Markvardt Maili
defence date
language