title
Kultuuriliste erinevuste uurimine ettevõtete ühinemisel: organisatsioonide kultuuride kokkupõrgete ja integratsiooni pingutuste analüüs
Exploring cultural differences in a merger: an analysis of organisational cultural clashes and integration efforts
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028