pealkiri
Kultuuriliste erinevuste uurimine ettevõtete ühinemisel: organisatsioonide kultuuride kokkupõrgete ja integratsiooni pingutuste analüüs
Exploring cultural differences in a merger: an analysis of organisational cultural clashes and integration efforts
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028