title
Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) eksterritoriaalne mõju, Hiina mudeli uurimus
Extraterritorial Impact of the General Data Protection Regulation (GDPR), a case study of The Chinese Adoption Model
author
Saheed, Sodiq Itunu
defence date
language