title
X-tee teenuste jõudlustestimine Eesti äriregistri näitel
Performance Testing of X-Road Services by the Example of Estonian Business Register
author
Taklai, Erik
defence date
language
department / college