title
Sisemise turunduse tulemuslikkuse hindamine ettevõtte LHV näitel
Evaluation of Internal Marketing Effectiveness on the Example of Company LHV
author
Kirs, Helena
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.01.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal