title
Ettevõtte Elering AS varahalduse ärisegmendi arhitektuurilise visiooni väljatöötamine
Development of the Architectural Vision for the Elering AS Asset Management Business Segment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.04.2026
department / college