pealkiri
Ettevõtte Elering AS varahalduse ärisegmendi arhitektuurilise visiooni väljatöötamine
Development of the Architectural Vision for the Elering AS Asset Management Business Segment
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 29.04.2026
instituut / kolledž