title
Ülegabariidiliste kaupade vedu Tallship OÜ näitel
Oversized Cargo Transportation based on TallShip LLC Practice
author
Larin, Anton
keywords
intermodaalne transport
ülegabariidilised veosed
oversized cargo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information