title
Jõutrafo astmelüliti kontaktide seisukorra hindamine dünaamilise takistuse mõõtmise teel
Power transformer on load tap changer contacts condition assignment using dynamic resistance measurement
author
Naarismaa, Hardi
keywords
astmelüliti
kontaktid
dünaamiline takistuse mõõtmine
tap changer
contacts
dynamic resistance measurement
supervisor
Kudelina, Karolina
defence date
language