pealkiri
Jõutrafo astmelüliti kontaktide seisukorra hindamine dünaamilise takistuse mõõtmise teel
Power transformer on load tap changer contacts condition assignment using dynamic resistance measurement
autor
Naarismaa, Hardi
märksõnad
astmelüliti
kontaktid
dünaamiline takistuse mõõtmine
tap changer
contacts
dynamic resistance measurement
juhendaja
Kudelina, Karolina
kaitsmiskuupäev
keel