title
Sõudepaadi hoiustamise tõstuk
Rowing boat storage lift
author
Koppel, Ander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal