title
Päritolumaa maine roll tarbija ostuotsustele vanusegrupis 18-36 aastat Eesti õlleturu näitel
Country of origin images role on consumers purchase decision in the age group 18-36 years in case of Estonian beer market
author
Raadik, Toomas
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network