title
Tööstressi põhjuste analüüs ning ettepanekud psühhosotsiaalsete riskide juhtimiseks tootmissektori ettevõttes
Analysis of the reasons for occupational stress and proposals for the management of psychosocial risks in a manufacturing industry
author
Aavik, Piia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.06.2022
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal