title
Tööstressi põhjuste analüüs ning ettepanekud psühhosotsiaalsete riskide juhtimiseks tootmissektori ettevõttes
Analysis of the reasons for occupational stress and proposals for the management of psychosocial risks in a manufacturing industry
author
Aavik, Piia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language