title
Tarnijate juhtimine tootmisettevõtetes
Supplier Management in production companies
author
Laast, Riina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access