title
Värvimiskambri heitgaaside puhastamine lenduvatest orgaanilistest ühenditest
Paint chambers exhaust gases purification from volatile organic compounds
Очистка отработавших газов покрасочной камеры от летучих органических соединений
author
Maltseva, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.