title
Plokiahelatel põhinev e-riigihangete süsteemi vastuvõtmise raamistik: juhtumiuuring Nigeeria näitel
A framework for the adoption of a blockchain-based e-procurement system: a case study of Nigeria
author
Akaba, Temofe Isaac
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus