title
Tarbijate hoiakud Facebooki fännilehtedesse
Consumers attitudes towards Facebook fan pages
author
Kõiva, Kaupo
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network