title
Tulude prognoosimine tööhaldustarkvaras
Revenue forecasting in a professional services automation software
author
Randorg, Sander
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 07.05.2028
department / college