title
EL-i riigiabi 2020.a ajutise raamistiku neutraalsuse ja võrdõiguslikkuse aspektid lennundussektoris
Neutrality and equality aspects of the EU state aid Temporary Framework 2020 in the case of airline industry
author
Kasse, Kevin
defence date
language