title
Vahelduvvoolumasinate sünteetilise koormuse analüüs ja võrldus
Synthetic load methods for AC machines, analysis and comparison
author
Laks, Harri
keywords
sünteetiline koormus
konstantse kiiruse meetod
kahekordse sageduse meetod
pritsimissageduse meetod
synthetic load
constant speed method
dual frequency method
sweep frequency method
defence date
language