title
Eesti tarbijate reaktsioon toidukauba puudujäägile jaekaubanduses
Estonian Consumers Reaction to Grocery Stockouts
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information