title
Termomõjutsooni lisamine LEM programm ABAQUS mudelisse
Adding the heat-affected zone into the FEM programme ABAQUS model
author
Jalasto, Tiit
keywords
Abaqus
lõplike elementide meetod (LEM)
kokkupõrkekindlus
termomõjutsoon
finite element method (FEM)
crashworthiness
heat affected zone
defence date
language