title
Ettevõtte konkurentsivõime tõstmine töötajate motiveerimise kaudu STA tehniks OÜ näitel
Improving the competitiveness of the enterprise through the staff motivation on the example of STA tehniks OÜ
author
Kim, Maikl
supervisor
defence date
language