title
All-Weather Terminali vajalikkus Muuga sadamas
Necessity of All-Weather Terminal in Port of Muuga
author
Toomsalu, Teemo
keywords
segalast
kaubavoog
kaubavoogude hooajalisus
lasti käitlemine
tarneahelate kvaliteet
dry bulk
general cargo
cargo flows
seasonality of cargo flows
compentitiveness
quality of supply chains
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Zirel, Marju
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal