title
Kaubaoperatsioonide väljaarendamine AS EVR Cargo Tartu raudteeterminalis
Development of cargo-handling operations at EVR Cargo, Ltd Tartu railway terminal
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.