title
Logistika roll Eesti mööblitööstuse ekspordi konkurentsitegurina
Role of logistics for export of Estonian furniture industry competitiveness
keywords
tarneahela väärtusloome
ekspordistrateegiad
supply chain value creation
export strategies
supervisor
defence date
language