title
Poorsete metall-orgaaniliste võrgustike monokristallide röntgendifraktsioonanalüüs ning kristallstruktuuride püsivuse uurimine solvendivahetusel
X-ray diffraction analysis of porous metal-organic frameworks and the stability of their crystalline structures after solvent exchange
author
Martõnova, Jevgenija
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Shubin, Kirill
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal