title
ESG aruandluse olulisus ja selle mõju organisatsiooni tegevusele erinevate töötajate vaatenurgast
The importance of ESG reporting and its impact on the organization's activities from the perspective of different employees
defence date
language