title
Otsekommunikatsiooni platvormi vajaduste kaardistamine ja nende rakendamine Telia Eesti AS-i näitel
Direct Communication Application Needs Mapping and Implementation in the Example of Telia Eesti AS
author
Rõžova, Kristiina
keywords
otsekommunikatsioon
komponent mudel
tarkvara teenusena(SaaS)
ArchiMate eesmärk mudel
kasutusmallide mudelid
kasutajarollid
direct communication
non-functional requiremants
Software as a Service(SaaS)
ArchiMate motivational layer
user roles
cloud based
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college