title
Noorte autojuhtide hoiakud liiklusohutuse suhtes
Young drivers attitudes toward road safety
author
Peetermann, Hedi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information